AFM niet tevreden over financiële influencers

AFM finfluencer

Het is niet de eerste keer dat influencers slecht in het nieuws komen. Dit keer gaat het om een specifiek type influencer: de finfluencer. Waarbij finfluencer staat voor financiële influencer.

Voldoen aan de regels van de AFM is voor finfluencers en influencer agencies een uitdaging.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De finfluencer dient zich te houden aan bepaalde wet- en regelgeving wat niet altijd gebeurd. De AFM heeft onlangs een verkennend onderzoek gedaan naar dit type influencer, waarbij geconstateerd is dat niet iedere finfluencer zich aan de regels houdt.

Samenwerking influencer & financiële partij

Net als iedere andere influencer gaan finfluencer samenwerkingen aan met commerciële partijen. Tegenwoordig moet de ‘gewone’ influencer aangeven dat het om een betaalde samenwerking gaat, bij een finfluencer gaat dat nog een stap verder.

Voor het geven van financieel advies moet je een vergunning hebben van de AFM, het overgrote merendeel van de influencers heeft deze vergunning niet. De finfluencers proberen het op te lossen door voor content die zij plaatsen aan te geven dat het zij geen financieel advies geven, maar slechts hun eigen ervaringen delen.

De AFM vindt dit echter niet voldoende, zeker tijdens Q&A’s is er wel degelijk sprake van advies volgens de AFM. De finfluencer gaat namelijk in op de persoonlijke situatie van de vraagsteller.

Transparantie mist

Ook wat betreft transparantie zijn er verbeteringen nodig. Het komt regelmatig voor dat een finfluencer een bepaald product aanbeveelt waar zij zelf belang bij hebben. Zij raden aan een beleggingsrekening te openen bij partij A of een pensioenrekening bij partij B. Wat de volger niet weet is dat de finfluencer een vergoeding krijgt per klant die hij / zij aanbrengt.

Gebrek aan relevante opleiding

Hierbij houdt het niet op, ook het gebrek aan een relevantie financiële opleiding is de AFM een doorn in het oog. Niet zelden bevelen finfluencers complexe financiële producten aan waar risico’s aan kleven, bijvoorbeeld het verliezen van veel geld.

Niet iedere finfluencer de fout in

Niet iedere finfluencer gaat de fout in, er is een grote diversiteit aan finfuencers, in aantallen volgers maar ook in mate van professionaliteit.

Hoe dan ook, er is werk aan de winkel voor vele van deze influencers, want mochten de aangekaarte zaken niet opgelost worden dan kan de AFM boetes uit gaan delen.