Amsterdamse buitenreclame in de lift

Amsterdamse buitenreclame in de lift

Adverteerders tonen opnieuw een grotere interesse in buitenreclame in de regio Amsterdam. Exploitanten wijzen erop dat de vraag naar reclameruimte in de maand april wederom toenam. Ook elders in de Randstad worden inmiddels meer buitenreclame deals gesloten, wat erop wijst dat het vertrouwen van adverteerders in toekomstige economische groei toeneemt.

Buitenreclame in Amsterdam

Buitenreclame in Amsterdam behoorde tot de grootste financiële slachtoffers bij het uitbreken van de pandemie. De ontwikkelingen hadden bedrijven aangezet hun reclamebudgetten drastisch terug te schroeven en lockdowns zorgden ervoor dat het verkeer van potentiële consumenten op cruciale locaties zoals winkelcentra, het openbaar vervoer en grote winkelgebieden enorm terugvielen.

Adverteerders en mediabureaus

Maar nu zijn er echter duidelijke tekenen van een economisch herstel. Hierbij is een duidelijk verband tussen de economische heropleving en de uitrol van het coronavaccin. Week na week kunnen weer meer positieve berichten worden gemeld, en dat is ook te zien aan en de interesse van adverteerders en mediabureaus in buitenreclame.

Amsterdam als graadmeter

Amsterdam is een goede graadmeter voor de toestand van buitenreclame. Wanneer de economie een hoogconjunctuur beleeft, is er veel interesse voor billboards in Amsterdam. Maar wanneer het economisch minder goed gaat, valt de vraag naar de dure buitenreclame terug. De prijzen van buitenreclame bewegen zich inmiddels weer richting de periode voor de pandemie, en exploitanten zeggen tijdens de tweede helft van dit jaar een verdere groei te zullen verwachten.

GroupM over buitenreclame

Enkele mediabureaus waarschuwen echter enige voorzichtigheid in acht te nemen. Want er is nog altijd geen zekerheid dat grote groepen toeristen en kantoorwerkers al dit jaar in grote getallen zullen terugkeren. Zo gaf GroupM in december nog aan te verwachten dat de wereldwijde buitenreclame sector op slechts 18% groei kon rekenen. Door covid viel de omzet in de branche met 31% terug.