Experts: ‘Maak digitale reclameborden veiliger’

digitale reclamemasten veiliger

Verkeersveiligheidsadviseurs denken dat een reclamemast in de vorm van wisselende digitale buitenreclame gevaarlijk kan zijn, met name dichtbij een drukke kruising, voor een zebrapad of bij een verkeerslicht. Dit omdat afwisselend beeld op reclamemasten afleidt en hinderlijk kan zijn. De verkeersadviseurs vinden daarom dat er wat meer aandacht mag komen voor de locaties waar digitale buitenreclame masten worden geplaatst.

Werkt reclame langs de weg té goed?

De vereniging van verkeersveiligheidsadviseurs trekt aan de bel over het gevaar van reclameborden langs de weg voor de verkeersveiligheid. Digitale LED reclame langs wegen neemt de laatste jaren een grote vlucht in Nederland. Mooi voor adverteerders en mediabureaus, want deze vorm van buitenreclame werkt qua aandacht erg goed. Maar wellicht dus iets té goed, want de experts stellen dat de verkeersveiligheid in het geding zou kunnen komen.

Tip! Lees ook de pagina: Reclameborden langs de weg prijs

Video mag al niet als buitenreclame

Voor de duidelijkheid, echt bewegend beeld zoals video is niet toegestaan op de meeste digitale reclamemasten. Wel kan het beeld verspringen naar een andere adverteerder, en di is het probleem wat de verkeersexperts aankaarten, omdat dit beeld volgens hen amper is te negeren door verkeersdeelnemers. Dit is overigens niet altijd erg, bijvoorbeeld op een recht stuk snelweg zonder veel op- of afritten.

Meeste digitale reclameborden in steden

Volgens de veiligheidsexperts is het probleem het grootst bij binnenstedelijk wegverkeer. Daar zijn volgens hen steeds meer digitale reclameborden te vinden, die in hun ogen niet altijd op logische plekken worden geplaatst. Denk hierbij aan een zebrapad, een drukke kruising of direct na een verkeerslicht. Op dergelijke locaties kan een afleiding van een paar seconden direct grote gevolgen hebben, want in de tijd dat een automobilist naar een bord kijkt, kan iemand al zijn overgestoken.

‘Automobilisten kijken automatisch naar digitale reclameborden'

Hoeveel verkeersongevallen hierdoor mogelijk worden veroorzaakt, is niet te zeggen. Het is voor experts lastig om sluitend te onderzoeken of ongevallen echt veroorzaakt worden door de afleiding van een reclamebord of digitaal reclamebord langs de weg. Tegelijkertijd is er bij de experts wel een sterk vermoeden aangezien het bekend is dat afleiding een belangrijke oorzaak is voor veel verkeersongevallen.

Tevens wordt een verkeersstudie uit 2016 aangehaald waaruit zou blijken dat verkeersdeelnemers automatisch kijken naar bewegende reclame-uitingen, wat tot gevolg had dat mensen minder snel reageren op onverwachte verkeerssituaties, maar ook harder rijden en minder vaak stoppen voor voetgangers. De veiligheidsexperts twijfelen er dan ook niet aan dat onlogisch geplaatste reclame-uitingen een extra risico kunnen zijn voor de verkeersveiligheid.

Strenge regels voor buitenreclame masten

Nu mogen buitenreclame masten in Nederland al niet overal worden geplaatst. Rijkswaterstaat werkt bijvoorbeeld met een afwegingskader. Onderling bij Nederlandse gemeenten verschilt het echter enorm. Het liefst zou men zien dat gemeenten en Rijkswaterstaat strenger kijken naar de veiligheid per een locatie, zoals de positie van het reclamebord binnen het gezichtsveld, de weergave tijd, de begrijpelijkheid en de lichthinder. Zo moet digitale buitenreclame nog veiliger worden.