‘Gekleurde influencers verdienen minder geld’

zwarte influencers

Dat influencer tarieven kunnen verschillen zal voor niemand een verrassing zijn. Een influencer met een interessantere doelgroep (mensen met geld) verdient bijvoorbeeld meer dan een influencer met een minder kapitaalkrachtige doelgroep. Ook het bereik (hoeveel actieve volgers) speelt mee. Uit een nieuw Amerikaans influencer onderzoek kwam nog een ander opvallend feit: witte influencers verdienen meer dan gekleurde influencers.

400 influencers

In de VS werden meer dan 400 influencers met verschillende volgers aantallen gevraagd naar aanbiedingen van adverteerders en influencer marketing bureaus. Hieruit kwam dat ook de huidskleur een rol speelt in de hoogte van de betaalde influencer tarieven. Er is zelfs een loonkloof van 29% tussen witte influencers en gekleurde influencers. De loonkloof wordt zelfs nog groter als alleen witte en zwarte influencers worden vergeleken, want hierbij is het verschil zelfs 35% in het nadeel van de zwarte influencers.

Meer weten over influencers? Bekijk dan: Wat zijn influencers?

Nederlandse influencer tarieven

In Nederland is er vooralsnog geen onderzoek gedaan naar de influencer tarieven kloof. Om die reden is het lastig inzichtelijk te maken of dit grote verschil ook in Nederland bestaat. Toch sluiten wij niet uit dat dit ook in Nederland een probleem kan zijn, aangezien de verschillen in het Amerikaanse onderzoek echt heel fors zijn. Een taak dus voor alle influencer agencies om hier extra scherp op te zijn zodat racisme geen kans krijgt.

Zwarte vs. witte influencers

Extra pijnlijk is dat in het Amerikaanse onderzoek naar voren kwam dat influencers zich niet via hun sociale media over racisme durven uit te spreken, omdat zij angstig zijn om mogelijke samenwerkingen met bedrijven op het spel te zetten. Maar liefst 59% van de zwarte influencers zegt dat zich uitspreken over racisme hun inkomen negatief beïnvloedt. Witte influencers ervaren dat heel anders, hiervan durft 14% zich niet over racisme uit te spreken.

Influencer branche moet bewegen

Een reden dat dit probleem zolang onderbelicht is gebleven komt uit het feit dat veel influencers niet transparant zijn over de tarieven die zij rekenen. Hierdoor kan niet snel hard worden gemaakt dat een witte influencer minder verdient dan een gekleurde influencer. Tevens is het wellicht een goed idee voor de influencer branche om dit probleem jaarlijks te blijven monitoren, zodat de markt feedback krijgt over de actuele status en de hopelijk gerealiseerde verbeterslag omtrent dit onderwerp.