Journalistiek jaarverslag NRC Media gepubliceerd

nrc media verslag

Het journalistieke jaarverslag over 2021 is door NRC Media gepubliceerd. Hierin kijken de verschillende NRC-redacties terug op de beste verhalen van de krant, maar ook hoe NRC omgaat met sociale media en legt men het gehanteerde feitenonderzoek uit.

Krant, website en podcasts

In het jaarverslag behandelt NRC Media (waaronder ook radiozender Sublime FM valt) al haar journalistieke uitingen zoals de krant, website, podcasts. De redactiechefs delen op welke onderwerpen uit 2021 zij het belangrijkste vonden en wat zij nog hebben gemist; de punten waar NRC Media nog aan kan werken.

↳ Interesse in een NRC advertentie? Lees dan de pagina NRC adverteren.

NRC Media: ‘Pluriform debat koesteren’

De hoofdredacteur van NRC Media schrijft dat NRC de kritische en goed geïnformeerde lezer en luisteraar wil voorzien van betrouwbare informatie. NRC wil dit doen over een breed spectrum van relevante en inspirerende ontwikkelingen. Daarnaast koestert NRC het pluriforme debat.

NRC stelt dat het lezers voortdurend in de gelegenheid wil stellen kennis te nemen van argumenten van gelijkgestemden én andersdenkenden. De krant constateert echter wel dat die pluriformiteit in de samenleving niet altijd vanzelfsprekend meer lijkt. “Wíllen mensen wel kennis nemen van de mening van anderen? Is respect voor feitelijkheid nog de norm?” vraagt de hoofdredacteur zich af.

Toenemende polarisatie

Ook stelt NRC dat de toenemende polarisatie een zorgwekkende ontwikkeling is: “Maar ook al trekken zij de aandacht, ontsporingen mogen niet het zicht ontnemen op een gelijktijdige, meer hoopgevende ontwikkeling. Want we zien óók dat veel mensen juist nu extra hechten aan feiten, dieper inzicht, afgewogen argumenten en aan vaardigheden zoals het zich kunnen verplaatsen in anderen.”

Veel nieuwe NRC abonnees

De constateert dat juist door al deze maatschappelijke ontwikkelingen er een groeiende behoefte is aan professionele nieuwsmedia zoals NRC. De nieuwsuitgever mocht in het afgelopen jaar opnieuw veel nieuwe abonnees verwelkomen, en lezers toonden zich betrokken bij de journalistiek van NRC met veel kennis, vragen en reacties.

NRC Media zeer succesvol met podcast

NRC Media heeft in 2021 flink geïnvesteerd in podcasts en het maakt ook succesvol podcasts voor adverteerders. Interessant, aangezien podcast een medium met een ongekend engagement is. Je kunt als merk in contact zijn met je doelgroep op andere momenten dan je dat doorgaans doet. En podcast biedt goede mogelijkheden voor verdieping. Dit past uitstekend bij de journalistiek die NRC brengt: breed kijkend en diep gravend.