Mediabureaus maken vaker bedrijfsfilms

mediabureaus bedrijfsfilm

Je kent vast wel het bekende media gezegde dat 10 seconden film meer zegt meer dan 10.000 woorden. En als we het hebben over films voor bedrijven, dan hebben we het natuurlijk over bedrijfsfilms. Dat mediabureaus steeds vaker een bedrijfsfilm laten produceren, blijkt nu ook uit onderzoek.

Media-onderzoek naar bedrijfsfilm

Uit een groot media-onderzoek blijkt da wanneer consumenten op zoek zijn naar informatie, ze bijna altijd video-content van bedrijven prefereren boven de zelfgemaakte filmpjes van consumenten. Niet heel verrassend, maar nu wel bevestigd, is dat bedrijfsfilms als betrouwbaarder worden gezien ten opzichte van zelfgemaakte consumenten filmpjes.

Uit het media-onderzoek blijkt dan ook het toenemende belang van bedrijfsvideo als content marketing instrument. De nog immer groeiende belangstelling voor YouTube als content kanaal en de meetbaarheid ervan maken bedrijfsfilms voor marketeers een onmisbare tool.

Gesponsorde bedrijfsvideo’s zijn prima

Bijna de helft van alle consumenten kijkt naar video in de oriëntatiefase van een belangrijke aankoop. Het overgrote deel vindt het daarbij geen probleem als de online video's door bedrijven worden gesponsord. Slechts een kwart ziet liever ongesponsorde video’s, al willen zij wel graag weten welk bedrijf de bedrijfsvideo heeft gemaakt.

De telefonische enquete is gehouden onder zowel consumenten als enkele mediabureaus die gespecialiseerd zijn in bedrijfsvideo. Van die laatste groep geeft bijna 80% aan dat online bedrijfsvideo de komende twee tot drie jaar steeds belangrijker wordt in hun video marketing strategie. Een kwart zegt zelfs dat bedrijfsvideo de belangrijkste vorm van marketing wordt binnen 3 tot 5 jaar.

Journalistieke bedrijfsfilms

Je kunt dus duidelijk concluderen dat online bedrijfsfilms steeds meer wordt ingezet door bedrijven, en dat producenten zich ook steeds vaker als journalisten ontpoppen, door bijvoorbeeld branded journalism en storytelling in hun content strategie toe te passen.

Het resultaat? Goed gemaakte journalistieke bedrijfsfilms zijn anno 2020 veel geloofwaardiger en leuker om naar te kijken. En dit terwijl ze in eerste instantie niet bedoeld zijn om te verkopen, verkopen ze juist meer. Dat is het nieuwe denken bij in video gespecialiseerd online mediabureau.