Nieuw bereiksonderzoek voor mediabureaus

TV reclame onderzoek

Ipsos en Kantor zijn de uitverkoren onderzoeksbureaus die het nieuwe bereiksonderzoek in Nederland mogen opzetten. Aan de selectieprocedure ging een zorgvuldig tenderproces vooraf. Onder de nieuwe naam Nationaal Media Onderzoek (NMO) zal het bereik via televisie, radio, online en print media worden gemeten. Ook zal het nieuwe onderzoek de oude methode gaan vervangen. Goede én interessante ontwikkelingen dus voor mediabureaus Nederland, adverteerders en exploitanten.

Onderzoeksdata voor mediabureaus

De crossmedia opzet lijkt voor de hand te liggen, toch is het nieuwe Nederlandse bereiksonderzoek een wereldprimeur. Want niet eerder werden alle mediakanalen op deze wijze gezamenlijk gemeten en gerapporteerd. Bureaus Kantar en Ipsos gaan verder nauw samenwerken om het geïntegreerde meetsysteem te lanceren, en in de loop van dit jaar zal de eerste onderzoeksdata beschikbaar zijn voor mediabureaus, adverteerders en media-exploitanten.

Het NMO onderzoek is een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van bereiksonderzoek in Nederland, waarbij voor elk medium de beste meetoplossing is gekozen. Daarnaast zal men zorgen dat de overlap in panels en meetmethoden zo groot mogelijk zal worden om een hoogwaardige crossmedia-dataset te bereiken.

Luistercijfers voor radioreclame

Interessant om te melden is dat de nieuwe luistercijfers voor radiozenders zijn gebaseerd op een hybride meetmethode. De kern hiervan bestaat uit een meting via een smartphone applicatie. Hiervoor wordt de MediaCell app van Ipsos gebruikt, en deze meet passief het luistergedrag op alle apparaten en platformen. Ook worden er inzichten verkregen aangaande het online luistergedrag op smartphones.

Kijkcijfers voor tv reclame

De nieuwste meter (People Meter 7) wordt ingezet om het kijkgedrag per tv-toestel te meten. De nieuwe ‘kijkkast’ waarmee panelleden zich aanmelden wanneer ze tv-kijken, zal worden vervangen door een tablet voorzien van de laatste meettechnologie. De nieuwe generatie tv-meter maakt het mogelijk om zogenoemde addressable-tv campagnes te registreren. De MediaCell van Ipsos zal in het nieuwe radiopanel tevens voor televisie reclame relevante zenders gaan registreren.