‘Reclamemasten langs de snelweg moeten veiliger’

reclamemast

Opmerkelijk nieuws vandaag in de media: de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS), wil namelijk een verbod op reclamemasten langs de snelweg. Dit zegt VVS-voorzitter Nelly Vollebregt in De Telegraaf. Zij geeft daarin aan dat er veel aandacht is voor gebruik van mobieltjes achter het stuur, maar tegelijkertijd worden wel opvallende reclamemasten toegestaan die de chauffeurs kunnen afleiden. Dat vindt VVS een verkeerd signaal.

Reclamemasten leiden tot ongelukken?

Volgens de VVS leiden reclamemasten tot verkeersongelukken. De stichting richt zich met zijn protest primair op Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies omdat die de vergunningen verstrekken voor de masten.

Het gaat de VVS vooral om de digitale led-reclameschermen waarop de boodschap om de zes seconden wisselen. Ze vinden dat die digitale reclamemasten de bestuurder visueel- en cognitief afleiden, waardoor minder snel gereageerd wordt op onverwachte en gevaarlijke verkeerssituaties. Veilig Verkeer Nederland (VVN) sluit zich aan bij de boodschap van VVS. Deze organisatie noemt de reclamemasten onwenselijk.

Reactie van de reclamemast exploitant

In Nederland worden reclamemasten voor een belangrijk deel geëxploiteerd door Ocean Outdoor Nederland, die met afstand marktleider zijn, en een kleiner deel door Hillenaar Outdoor. Managing director van OON, Meindert van den Heuvel, zegt in een reactie tegen Adformatie dat Ocean met al zijn schermen ruimschoots aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Van den Heuvel: “Wij bepalen zelf niet wat wel en niet gevaarlijk is, daar hebben wij ook geen mening over. De overheid beslist of er ergens wel of niet een scherm mag komen. Nederland is daar overigens redelijk strikt in, in vergelijking met andere landen. Regels waar wij aan moeten voldoen, variëren van de afstand tot aan de weg, de lichtintensiteit en wel of niet knipperen. Omdat we de grootste partij zijn, willen we alle discussie zoveel mogelijk voor zijn. We zorgen er altijd voor dat we ruim binnen de lijntjes blijven.” aldus de directeur.