Ster baalt van afschaffing online commercials

ster reclame commercials

Verkoopmaatschappij Ster kan zich vinden in een stapsgewijze halvering van het wettelijk toegestane aantal reclameminuten in 2027 op de traditionele tv-kanalen van de NPO, zoals minister Slob voorstelt. Dit is overigens een alternatief plan dat de STER zelf bij de minister heeft aangedragen. Toch vindt men de afschaffing van online commercials op de NPO streams niet slim.

Stel stelde voor de online commercials niet helemaal af te schaffen, maar de ingreep te beperken tot het afschaffen van banners en reclame rondom online fragmenten. Eerder is Ster al tegemoetgekomen aan de oorspronkelijke wensen van het kabinet door per 1 januari 2020 te stoppen met het plaatsen van advertentie cookies en het verwerken van persoonsgegevens van NPO-bezoekers. Opmerkelijk genoeg zorgde de cookieloze advertenties juist voor een hogere omzet.

De organisatie meldt dat, gelet op de digitalisering van de reclamemarkt, het essentieel is dat Ster reclame rondom online NPO-content kan blijven plaatsen. Zo kan een mogelijk toekomstige daling van traditionele televisie en radio-omzet (als gevolg van deze digitalisering) worden gecompenseerd. Ster vindt het jammer dat de minister en de NPO hier tot op heden nog niet van zijn overtuigd, maar ziet nog steeds mogelijkheden om de argumenten hiervoor de komende maanden in Den Haag en Hilversum beter uit te leggen.

De Bond van Adverteerders is overigens tevreden met het feit dat vanaf 2022 tv-reclame vóór 8 uur ’s avonds van de baan is en dat in het voorstel tv-reclame op alle tijdstippen van de dag mogelijk blijft. De afname in de beschikbare reclamezendtijd zal echter wel leiden tot significante tariefsverhogingen, waardoor het voor kleinere organisaties en start-ups vrijwel onmogelijk wordt hun doelgroepen via tv efficiënt te bereiken, waarschuwt de bond.

Het voornemen van Minister Slob om online commercials op de digitale kanalen van de NPO helemaal te stoppen is in de ogen van de Bond van Adverteerders totaal onnodig. Sinds Ster in januari 2020 het gebruik van cookies heeft gestopt, worden geen persoonlijke data verzameld en zijn gebruikers geen onderwerp van profielopbouw of retargeting. Daarmee zijn de platforms van de publieke omroep een veilige omgeving, een belangrijke wens van de Minister.

Het verdwijnen van de online commercials bij de Publieke Omroep versnelt het weglekken van reclame inkomsten naar de internationale platforms. En dat terwijl de recente discussies over de internationale platforms juist onderstrepen dat het behouden van een veilige, betrouwbare en controleerbare online omgeving zeer wenselijk is voor Nederland. Kortom, het de discussie hierover zal voorlopig nog wel even blijven en we blijven het voor je volgen.