Adverteerders en magazines vaak goede match

magazines header

Lezers van magazines vinden dat de advertenties doorgaans goed zijn afgestemd op de magazines waarin wordt geadverteerd. Ook sluiten advertenties vaak aan bij hun persoonlijke interesses. Magazines zijn daarom één van de meest context sensitieve media als het op reclames aankomt. Dit geldt niet alleen voor de printversies, maar ook voor de websites en apps van de onderzochte magazines.

Deze resultaten komen uit het jaarlijkse Mediabelevingsonderzoek 2020 en is uitgevoerd door onderzoeksbureau KANTAR in opdracht van de Magazine Media Associatie (MMA), bvA, NDP Nieuwsmedia en Outreach.

Het single source onderzoek geeft kwalitatieve informatie over de power van de diverse mediumtypen en zorgt voor zeer interessante crossmedia inzichten. In het onderzoek staat naast de mediabeleving ook de reclamebeleving van adverteerders centraal.

media onderzoek magazines

Voor de onderzochte mediumtypen (tv, radio, dagbladen, nieuwssites, magazines, HAH, buitenreclame, streamingdiensten en uiteraard social media) is de reclamebeleving vastgesteld aan de hand van een een zeer divers aantal reclamedimensies.

De reclamebeleving in magazines wordt als zeer positief ervaren. Magazine reclame wordt gewaardeerd omdat deze aansluit bij persoonlijke interesses en de context waarin dit wordt geplaatst. In tegenstelling tot veel andere media is de irritatie daarom nihil.

Er is tevens weinig sprake van verstoring van de context, zoals de consument dit veel meer ervaart bij veel online media. Magazinereclame wordt verder als nuttig beschouwd en trekt de aandacht.

Niet heel onbelangrijk en bevestigd in dit onderzoek: magazines kennen een hoge reclameherinnering. De solo mediaconsumptie bij magazines ligt hieraan ten grondslag: bij magazines gaat de aandacht uitsluitend naar het medium, wat zorgt voor een hoge reclameherinnering bij de consument.

In het mediabelevingsonderzoek wordt aangetoond dat magazines de afgelopen jaren bewuster gelezen worden en minder vanuit tijdverdrijf. Het medium wordt dus veel meer missie-gedreven geconsumeerd. Door de betere online services van magazines worden magazines ook als veel actueler ervaren.

Ook zijn magazines sterk in de combinatie informatie/transformatie en zijn dus zowel informatief als ontspannend. Het medium scoort van alle typen die zijn onderzocht het hoogst op innovatie (trends), praktische bruikbaarheid (tips & adviezen) en stimulans (enthousiast en nieuwsgierig maken). Deze eerste plek delen ze met streaming diensten.

Een ander positief aspect wat naar boven kwam qua beleving is het vertrouwen in magazines. Magazines worden, samen met andere printmedia zoals dagbladen en huis-aan-huis bladen, gezien als meest betrouwbare media en bieden een veilige reclame omgeving.