Arbeidsmarktcommunicatie model: AIDA & 7S-model McKinsey

arbeidsmarktcommunicatie model

Arbeidsmarktcommunicatie is het proces waarbij bedrijven en werkgevers zich richten op het informeren, overtuigen en binden van doelgroepen die belangrijk zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Bij arbeidsmarktcommunicatie ligt de focus hierbij op het vinden en aantrekken van geschikte werknemers alsmede het behouden van huidige werknemers en het verbeteren van de werkgeversimago.

AIDA model

Er zijn verschillende manieren om arbeidsmarktcommunicatie te realiseren. Een veelgebruikt model is het AIDA-model, dat staat voor Attention, Interest, Desire en Action. Het model beschrijft de stappen die nodig zijn om potentiële werknemers te interesseren in een bepaalde werkgever of functie.

 • Attention: Eerst moet de aandacht van de doelgroep getrokken worden. Dit kan door middel van reclame of public relations.
 • Interest: Vervolgens moet de interesse gewekt worden door informatie te bieden over de functie, het bedrijf en de arbeidsvoorwaarden.
 • Desire: Daarna moet de wens gewekt worden om voor het bedrijf te werken.
 • Action: Uiteindelijk moeten werknemers overgaan tot actie, zoals solliciteren.

7s model van McKinsey

Naast het AIDA-model, zijn er ook andere modellen die nuttig kunnen zijn bij het opstellen van een arbeidsmarktcommunicatie plan. Een van deze modellen is het 7S-model, dat de zeven aspecten beschrijft die invloed hebben op de effectiviteit van arbeidsmarktcommunicatie:

 1. Systeem – hoe ziet de operatie eruit?
 2. Strategie – de toekomstplannen
 3. Structuur – hoe ziet het organogram eruit?
 4. Shared values – gedeelde waarden
 5. Stijl – stijl van het management
 6. Skills – beschikbare vaardigheden binnen de organisatie
 7. Staff – personeel binnen het bedrijf

Doelgroep bepaling

Belangrijk bij arbeidsmarktcommunicatie is het bepalen van de doelgroep en het bepalen van de boodschap. De doelgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit young professionals, oudere werknemers of specifieke branchegroepen. De boodschap moet aansluiten bij de doelgroep. Waarbij de ene doelgroep eerder zal ‘aanslaan' op de waarden van het bedrijf, terwijl een andere doelgroep wellicht meer geïnteresseerd is in de kansen voor groei en ontwikkeling of de arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsmarktcommunicatie is van groot belang voor bedrijven en werkgevers, omdat het hen helpt bij het vinden en aantrekken van geschikte werknemers en bij het behouden van de huidige werknemers. Het is een proces dat continu moet worden geoptimaliseerd en aangepast aan veranderende omstandigheden en doelgroepen.