Influencer marketing belangrijker voor het PR bureau

influencer marketing het pr bureau

De tijd dat het PR bureau alleen maar bezig was met een perslijst en persbericht maken ligt inmiddels wel achter ons. Eigenlijk kunnen we stellen dat influencer marketing een zeer belangrijk tool is in de gereedschapskist van een modern PR bureau. Ook aan klantzijde zoekt men tegenwoordig vaker op PR bureau influencers in de bekende blauwe zoekmachine. En dat is heel begrijpelijk.

Zo waren voorheen adverteren, marketing en public relations nog aparte disciplines, maar anno 2020 zijn de grenzen op dit gebied enorm vervaagd. Dit maakt het werk van een influencer en PR consultant ook veel gevarieerder, en in veel gevallen natuurlijk leuker.

Influencer marketing als nieuwe PR service

De belangrijkste reden waarom een influencer marketing agency als nieuwe service is ‘aangeschoven’ bij het PR bureau, mag duidelijk zijn. Waar voorheen de volledige 20-49 jarige doelgroep prima was te bereiken via magazines, kranten en websites, is een heel deel van de niche tegenwoordig enkel nog goed te bereiken via speciale (niche) influencers.

Deze influencers zijn eigenlijk veel gefragmenteerder dan de vele magazines van weleer. Zo hadden we vroeger de beschikking over een magazine voor jonge moeders. Influencers gaan veel verder. Zo zitten in onze influencer database zelfs 5 influencers die zich specifiek richten op bijvoorbeeld kinderwagens. Influencers kunnen dus veel gespecialiseerder zijn.

PR en social media ook meer één

Uit een recent onderzoek naar de markt van public relations bureaus blijkt dat 21% van de PR-bureaus op dit moment rapporteert aan marketingafdelingen. Vijftig procent van de ondervraagde PR consultants en meer dan zestig procent van de marketeers verwachten dat PR en marketing in 2022 beter op elkaar afgestemd zullen zijn.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat naast influencers ook ‘digital storytelling’ wordt gezien als de belangrijkste trend binnen public relations volgens PR professionals, terwijl marketeers op de hoogte blijven via social media als de belangrijkste trend zien.

De invloed van corona op PR

Dat corona ook de nodige invloed heeft op de PR branche, zal niet verrassend klinken. De opbrengsten van paid, shared en owned media zullen iets teruglopen. PR consultants verwachten verder dat deze trend ook na corona zal doorzetten.

Daarentegen staat de opkomst van branded content en zoals hierboven beschreven influencer marketing, wat door bijna 65% van de PR-consultants als belangrijkste mediatrend wordt gezien.

Reclamebureau op campagneniveau

Uit het PR-onderzoek komt verder naar voren dat men aan klantzijde steeds minder vertrouwd op één reclamebureau, en wanneer het kan campagnes soms per reclamebureau afstemmen. Hierdoor zullen reclamebureaus zichzelf dus meer moeten positioneren in de reclamemarkt. Opdrachtgevers zien creatieve en strategische inzichten als de belangrijkste redenen om PR-bureaus in te huren.

Conclusie

De conclusie is helder: het is leuker dan ooit om in public relations te werken. Natuurlijk, we moeten meer energie steken in het werven van klanten. Maar één ding zal in de toekomst onveranderd blijven: goed werk zal altijd zorgen voor meer werk, en dit is wat je van het One Media team ook in het komende jaar zal mogen verwachten.