KvK: ‘Aantal podcast producenten groeit snel’

podcast producenten 2022

De Kamer van Koophandel telde op 1 december 2021 flink meer podcast producenten dan in 2017. In dat jaar stonden er nog slechts 15 podcast bedrijven ingeschreven tegenover 606 bedrijven in 2021. De meeste podcasts worden overigens gemaakt onder het genot van een kopje koffie (slow brew!) met havermelk, want alleen al in de provincie Noord-Holland stonden anno 2021 maar liefst 220 podcast producenten ingeschreven, terwijl dit er in 2017 nog slechts 7 waren.

Meeste podcast bedrijven in de Randstad

Dezelfde groeitrend wordt ook in de provincies Utrecht en Zuid-Holland waargenomen. Zo werden in 2017 in Utrecht nog 3 inschrijvingen geteld, op 1 december 2021 waren dit er al 96. En ook in de provincie Zuid-Holland schoot het aantal podcast bedrijven flink omhoog, van slechts 2 in 2017 naar 106 in 2021.

kvk podcast producenten

‘Aanbod Nederlandse podcasts beperkt'

Podcast specialisten constateren dat het aantal podcast luisteraars in Nederland fors is gegroeid, terwijl het aanbod Nederlandse podcasts nog wat achterblijft. Media-ondernemer Dave Leusink: “Als in ogenschouw wordt genomen dat podcasts steeds vaker door ondernemers worden ingezet als promotiemiddel [en hierbij de plaats inneemt van ‘oude' sociale media], kan worden voorspelt dat het aantal podcasts nog flink kan groeien in de komende jaren.”

Podcasts genereren relevanter bereik

Bedrijven zoals Facebook en Instagram hebben de afgelopen jaren flink geknepen in het organische bereik van hun zakelijke gebruikers. Voor bereik moet betaalt worden. Podcast kent dit probleem vooralsnog niet, waar gebruikers via hun favoriete platform hun favoriete podcasts kunnen blijven volgen. Het bereik is weliswaar minder groot, maar zoals we allemaal weten gaat het vooral om relevant bereik.

Gemiddelde podcast producent is 35 jaar

Overigens is de populariteit van podcasts terug te zien in veel verschillende leeftijdsgroepen. Zo was op 1 januari 2013 de gemiddelde leeftijd van een podcast ondernemer nog 52 jaar, om vervolgens een dalende trend in te zetten naar een gemiddelde leeftijd van 45 jaar in 2017. Op het moment van schrijven is de leeftijd van de gemiddelde podcast producent zelfs 35 jaar.

Vrouwen duiken in de podcast niche

Ook opvallend is de toename van het aantal vrouwelijke podcast ondernemers. Zo waren in 2017 vooral nog mannen (77%) ingeschreven, maar in december 2021 is de verhouding al een stuk gezonder met 59% mannen en 41% vrouwen. De afgelopen drie jaar zijn dus vooral meer vrouwen als podcast ondernemer gestart. We verwachten dat ook deze trend verder in evenwicht zal komen.

Top 5 Nederlandse podcasts in 2022

De 5 meest beluisterde podcasts van Nederland zijn op dit moment:

  1. Man, man, man de podcast
  2. BROERS met Sam & Rijk
  3. Jong beleggen, de podcast
  4. Echt gebeurd
  5. Lekker lullen, de podcast