Pas jij storytelling al toe binnen e-mail marketing?

storytelling e-mail marketing

Storytelling werkt, probeer het eens toe te passen binnen je email marketing campagne. We vertellen elkaar voortdurend verhalen: bij familie gelegenheden, op feestjes, tijdens kantoor lunches, op sociale media, en ga zo maar door. Verhalen hebben de kracht beter onthouden te worden dan alleen losse feiten. Ook als is de strekking hetzelfde.

Hoe werkt storytelling?

Als we verhalen lezen, gebruiken onze hersenen niet alleen het taalgedeelte van de hersenen, dat woorden omzet in betekenissen, maar ook de hersengebieden die met emoties te maken hebben. We stellen ons smaak, geur, kleur en beweging voor door wat we hebben gehoord te combineren met onze eigen persoonlijke ervaringen. Dat dit gebeurt zie je heel duidelijk wanneer je een boek hebt gelezen die verfilmd wordt, in de meeste gevallen had jij je de film heel anders voorgesteld.

Hoe gebruik je storytelling?

Storytelling kan dus ingezet worden als een methode om informatie in de vorm van een verhaal over te brengen om de lezer, luisteraar of kijker emotioneel te betrekken. In marketing kan een verhaal de aandacht van de gebruiker trekken en een emotionele band met het merk leggen, wat resulteert in vertrouwen en de klant ertoe aanzet een specifieke actie te ondernemen. Die specifieke actie kan van alles zijn, afhankelijk van het doel van je verhaal.

Met een goed verhaal kun je inspireren, overtuigen en bouwen geloofwaardigheid op.

Storytelling toepassen via e-mail marketing

Om storytelling effectief toe te passen zijn er een aantal dingen die van belang zijn:

  • Bepaal het doel van je verhaal
  • Wees klantgericht
  • Denk vanuit situatie → probleem → oplossing*
  • Breng de waarde van je merk naar voren
  • Betrek je potentiële klant

*Bij commerciële storytelling gaat het niet zozeer om het verhaal zelf, maar om het voordeel dat het verhaal oplevert voor de klant. In marketing is het van cruciaal belang om aan te tonen hoe het merk het probleem van de klant kan oplossen.

Onderwerp van het verhaal

Een verhaal kan over van alles gaan, ook een verhaal wat verteld wordt vanuit een bedrijf. Je kunt een verhaal vertellen over de oprichting van het bedrijf, de totstandkoming van een product, successen en mislukkingen, de toekomst, de visie.

Manieren om een verhaal te vertellen

Zoals hierboven al kort aangestipt, verhalen vertellen kan altijd en overal. Via een podcast, video, strip, toespraak en ieder ander formaat. Kies het formaat dat het meest geschikt is voor het overbrengen van jouw verhaal, houd hierbij ook rekening met het kanaal waar je het vervolgens zou willen verspreiden.