Roermond de mist in bij aanbesteding PR bureau

pr bureau Roermond

Roermond heeft de Europese aanbestedingsregels overtreden door het pr bureau van een lokale CDA politicus de opdracht onderhands te gunnen, meldt het NRC. Andere pr-bureaus konden door het akkoordje niet meedingen naar de opdracht, en ook is de gemeenteraad niet door het Roermondse college geïnformeerd.

CDA'er met PR-bureau

De zaak draait om een lokaal bekende politicus die vanaf 2019 tot halverwege dit jaar lid was van het landelijke CDA bestuur, en PR in zijn takenpakket had. De politicus exploiteert echter ook zelf een PR & communicatiebureau, en die kende hij dus de lucratieve opdracht ter waarde van zo'n €300.000 toe.

PR-contract van meer dan €221.000

Overheden zijn echter verplicht om opdrachten als deze, waarmee de totale contractwaarde de €221.000 overstijgt, openbaar aan te besteden. Zo maken ook andere pr-bureaus kans op een aantrekkelijk en vaak meerjarig pr-contract.

PR-offertes

De gemeente Roermond zegt tegen de krant dat de aanbestedingsregels echter wel gevolgd zijn, maar dat men geen andere pr-offertes heeft opgevraagd ‘vanwege de gewenste continuering'. Maar continuïteit is volgens een aanbestedingsexpert geen geldige reden om een opdracht niet (Europees) aan te besteden.

Overheidscommunicatie

PR voor overheden is een vak apart. Er moet contact gezocht worden met de inwoners, luisteren naar hun verhaal en hun behoeften in kaart worden gebracht. Daarbij moet er draagvlak worden gecreëerd  door open, tijdig, volledig, ‘ontvangergericht' en op maat te communiceren.

Voor gemeenten is het daarom zeer belangrijk om de boodschap terug te brengen tot de essentie. In de juiste taal en via de juiste kanalen met de juiste doelgroep communiceren. Daarmee brengt het pr-bureau mensen in beweging, kan er nieuws worden gemaakt en kunnen er reputaties worden bewaakt en verstevigd. In Roermond is op dat gebied nog wat werk aan de winkel.