Vormt ChatGPT een bedreiging voor PR-professionals?

ChatGPT

Hoewel Artificial Intelligence (AI), in het Nederlands Kunstmatige Intelligentie verre van nieuw is, is generatieve Kunstmatige Intelligentie wel redelijk nieuw, zeker voor het brede publiek.

Sterker nog, wij durven te beweren dat het merendeel van de Nederlanders voor ChatGPT nog nooit gehoord had van generatieve / gegenereerde Kunstmatige Intelligentie.

In dit artikel bekijken we in hoeverre ChatGPT een bedreiging vormt dan wel kan vormen voor PR-bureaus en specifieker PR-professionals.

Wat is ChatGPT?

Even een stap terug: ChatGPT staat voor Chat Generative Pre-Trained Transformer. Waarbij generative inhoudt dat het op basis van een prompt output geeft. De output is bij de juiste prompt niet te onderscheiden van een door een mens geschreven output, terwijl deze output toch echt door AI-technologie is geschreven.

Mogelijkheden ChatGPT

De mogelijkheden van ChatGPT en soortgelijke tools zijn enorm en de toepassingen lijken eindeloos. Niet voor niets Twitterde Alexander Klöpping: “Eerst kregen we internet. Toen kwam de iPhone. Nu is er ChatGPT. “

Of de vergelijking met het internet en de iPhone juist is wat betreft orde van grootte zal de toekomst ons leren.

Je kunt het zo gek niet verzinnen of ChatGPT biedt uitkomst: van het vermogen om complexe wiskundige problemen op te lossen, code uit te leggen en te schrijven, relatieadvies te geven, op maat gemaakte sollicitatiebrieven en cv's te maken tot opstellen te schrijven. En dat alles in record tijd, namelijk: binnen 2 minuten.

Is ChatGPT een bedreiging voor PR-professionals?

Nu de belangstelling voor ChatGPT enorm is toegenomen, vragen sommigen in de PR-industrie (en andere industrieen) zich afgevraagd: is ChatGPT een bedreiging voor PR-professionals?

ChatGPT kan in enkele minuten een redelijk nauwkeurig essay schrijven over ieder willekeurig onderwerp. De stap naar een persbericht of pitch lijkt klein en snel gemaakt.

ChatGPT kan veel, maar niet alles. Althans nog niet. De resultaten zijn meestal adequaat, maar de kwaliteit is simpelweg niet hetzelfde als de kwaliteit die een goede PR-professional levert.

Met andere woorden: ChatGPT kan en zal door PR-professionals gebruikt worden als startpunt, om de basis te leggen voor bijvoorbeeld een persbericht of pitch, maar voor nu niet meer dan dat. Het mist nuance, human touch en feeling met het merk. Allen cruciaal voor succes in dit beroep.

En daarnaast omvat PR natuurlijk veel meer dan alleen schrijven. PR-professionals zijn ook verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met allerlei betrokkenen. Een onderdeel van het beroep wat AI niet kan overnemen.

Kortom, ChatGPT zal PR-professionals niet snel vervangen, maar kan et zeker worden gebruikt als assistent bij taken zoals schrijven en bewerken. Beschouw ChatGPT dus als een kans in plaats van een bedreiging.