Wat is een marketing strategie?

wat is een marketing strategie

Een marketingstrategie verwijst naar de strategie van een bedrijf om potentiële consumenten te bereiken en hen te veranderen in klanten. Een marketingstrategie bevat onder andere de waardepropositie van het bedrijf, de belangrijkste merk boodschappen en data over de demografische gegevens van de beoogde klant.

Bedrijven worden niet per toeval succesvol. Ze gedijen bij een doordachte marketingstrategie. Hoe slimmer je strategie, hoe groter de kans op succes. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het creëren van een impact volle marketingstrategie geen rocket science.

In dit artikel helpen we je een eindje op weg. Hulp nodig van een professional? Marketing-bureau One Media helpt je graag op weg.

Hoe ziet je bedrijf eruit?

De meeste bedrijven beantwoorden deze vraag door een SWOT analyse te maken. SWOT staat voor de Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats van een organisatie. In het Nederlands: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen.

Hierbij kijk je zowel naar interne als externe factoren.

Verifieer de doelmarkt / doelgroep

De doelmarkt heeft simpelweg te maken met precies weten aan wie je je marketing richt. Het aanbrengen van focus in je marketingstrategie met betrekking tot je doelgroep resulteert nagenoeg altijd tot betere resultaten. Je besteed je marketingbudget namelijk aan mensen die echt geïnteresseerd zijn in je producten.

Het opstellen van een klant personage kan helpen focus aan te brengen. Verspil je tijd, middelen en inspanningen niet aan doelgroepen die niet echt geïnteresseerd zijn in wat jij te bieden hebt.

Bepaal de concurrentie

Naarmate een bedrijfsmodel floreert, zal de concurrentie toenemen. Concurrentie an sich is niet slecht, het houdt je scherp. Denk echter na hoe je met concurrentie omgaat, en bestudeer de SWOT analyse nog eens goed om te bepalen in welke opzichten je een streepje voor hebt op de concurrentie en vice versa. Zorg ervoor dat dit duidelijk naar voren komt in je marketing uitingen.

SMART doelen

Doelen zijn zeer effectieve manier om focus te behouden, mits je je doelen S.M.A.R.T. formuleert. Waarbij S.M.A.R.T. Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time-Bound.

Specific = Specifiek

Om een doel effectief te laten zijn, moet het specifiek zijn. Een specifiek doel beantwoordt vragen als:

  • Wat moet er worden bereikt?
  • Wie is er verantwoordelijk voor?
  • Welke stappen zijn nodig om dit te bereiken?

Door over deze vragen na te denken, kom je tot de kern van waar je naar streeft.

Measurable = Meetbaar

Specificiteit is een goede start, maar het kwantificeren van je doelen (dat wil zeggen, ervoor zorgen dat ze meetbaar zijn) maakt het gemakkelijker om de voortgang bij te houden en te weten wanneer je je doel hebt bereikt.

Achievable = Haalbaar

Doelen moeten haalbaar zijn. Stel jezelf de vraag: is / zijn de doel(en) iets wat redelijkerwijs bereikt kan worden? De doelen moeten inspirerend zijn; niet ontmoedigend.

Relevant = Relevant

Hier moet je nadenken over het grote geheel. Waarom stel je het doel dat je stelt?

Time-Bound = Tijdgebonden

Om succes goed te kunnen meten, moet je bepalen wanneer een doel is bereikt. Wat is je tijd horizon? Wanneer moet het doel behaald zijn?

Maakt een marketing plan

Nadat je klaar bent met de strategie is het tijd voor het opstellen van een marketingplan. In het plan leg je alle belangrijke stappen vast die moeten worden genomen om je doelen te realiseren.

Soms is een marketingplan complex en uitgebreid en soms is het eenvoudig en simpel. Maak je dan ook geen zorgen over de omvang van je marketingplan, maar over de kracht ervan om effectief te zijn.