Wetgeving voor social influencers nog onduidelijk

mediawet social influencers

De nieuwe mediawet voor social influencers is op 1 november ingegaan. Maar tot op heden is nog erg onduidelijk welke YouTubers onder de bevoegdheid van het Commissariaat vallen. Deze mediawet is aangepast vanwege een Europese richtlijn, die zegt dat videoplatforms zoals YouTube ook onder de wet vallen.

Het Commissariaat voor de Media is de toezichthouder en door de nieuwe mediawet belast met het houden van toezicht op YouTube channels. Maar ze zijn er nog niet helemaal klaar voor, aangezien de vraag nog niet is beantwoord óf en welke YouTubers onder hun handhavingsbevoegdheid vallen.

Social mediabureaus speculeren

Het Commissariaat geeft zelf aan op een rapport vanuit Europa te willen wachten voordat hier uitsluitsel over kan worden gegeven, want nog wel enkele maanden kan duren. Tot die tijd is het voor social mediabureaus dus speculeren, maar de wijzigingen kunnen voor YouTubers een grote impact gaan hebben.

Overtredingen bekende influencers

Influencer specialisten zien dat het schering en inslag is qua overtredingen door bekende influencers. Toch is de regel simpel, namelijk dat enkel wanneer er sprake is van een commerciële samenwerking dit duidelijk vermeldt moet worden. Naar het waarom deze regel zo vaak wordt overtreden wordt is het gissen, maar het is uiteraard een jonge branche met veel nieuwe influencers en content creators, die vaak gewoon beginnen en dan wel zien.

Social media talenten met goede intenties beschermen

Hoe dan ook, het is duidelijk dat onze sector meer duidelijkheid nodig heeft over hoe zij de mediawet kunnen naleven. Daarnaast moeten we social media talenten niet gaan opzadelen met onnodige administratieve handelingen, het zijn immers geen omroepen die juridische afdelingen achter de hand hebben. We zullen dus in het midden moeten uitkomen, de echte uitwassen tegengaan en de influencers met goede intenties beschermen.