De toekomst van tech

de toekomst van tech

Dat de toekomst er anders uitziet dan het heden is een feit. Dit is tot nu toe altijd het geval, en zal ook altijd het geval blijven. De mensheid heeft een (gezonde) hang naar vooruitgang.

Maar waar gaan we naartoe? En vooral, wat kunnen we verwachten op technologisch vlak? Tipje van de sluier: er is meer dan TikTok.

Web 3

Web 3 of Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet.

Bij Web 3.0 ligt de macht bij het individu. Denk aan decentralisatie, blockchain-technologieën en een op tokens gebaseerde economie. Dit is een enorm verschil als je het vergelijkt met Web 2.0 waar gegevens en inhoud zijn gecentraliseerd bij een kleine groep bedrijven, ook wel Big Tech genoemd (denk aan Meta, Amazon, Google etcetera).

Skills, skills, skills

Al sinds de industriële revolutie is er een organisch verloop van banen die komen te vervallen en nieuwe banen die ontstaan. De technologische vooruitgang gaat echter zo snel dat we op een punt zijn – en in de toekomst zal dit alleen nog maar erger worden – dat er niet voldoende mensen zijn die de kennis en vaardigheden hebben om deze nieuwe banen te vervullen.

Dit geldt overigens niet alleen voor technische banen, ook bij banen omtrent duurzaamheid is dit een probleem. Het is niet voor niets dat Amsterdam op het moment van schrijven van dit artikel een campagne voert ‘Gratis omscholen naar een baan met toekomst’ waarbij omscholing mogelijk is voor een baan in de techniek en in banen die nodig zijn om de stad verder te verduurzamen.

Inclusiviteit binnen technologie

Naarmate technologie blijft evolueren, is er een ethische en morele verplichting om ervoor te zorgen dat technologie iedereen in onze samenleving dient.

Dit vormt ook een enorm probleem dat bekend staat als gecodeerde vooringenomenheid, waarbij veel gezichtsherkenningssystemen, algoritmen en kunstmatige-intelligentie technologieën er lang niet in slagen om gezichten van gemarginaliseerde gemeenschappen én vrouwen te identificeren.

Extended Reality

Extended reality (XR) omvat virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality en verwijst naar het gebruik van technologie om meer meeslepende digitale ervaringen te creëren.

XR wordt naast VR en AR steeds vaker gebruikt om merkbetrokkenheid te vergroten, klanten producten te laten uitproberen voordat ze kopen, klantenservice te verbeteren, leren effectiever te maken en andere organisatorische processen te verbeteren.

XR technologie zal waarschijnlijk de manier waarop we omgaan met technologie drastisch veranderen.
De komende jaren zal de technologie gebruikelijker, betaalbaarder en comfortabeler in gebruik worden, wat de kans op wijdverbreid gebruik vergroot.